Logo Krimpense Reddingsbrigade
Banner Krimpense ReddingsbrigadeBanner Krimpense ReddingsbrigadeBanner Krimpense ReddingsbrigadeBanner Krimpense ReddingsbrigadeBanner Krimpense ReddingsbrigadeBanner Krimpense ReddingsbrigadeBanner Krimpense ReddingsbrigadeBanner Krimpense ReddingsbrigadeBanner Krimpense ReddingsbrigadeBanner Krimpense ReddingsbrigadeBanner Krimpense ReddingsbrigadeBanner Krimpense ReddingsbrigadeBanner Krimpense Reddingsbrigade

Nieuws › Contributie

Algemeen, 10 juni 2013


 Zoals u wellicht al had bemerkt heeft er in januari 2013 geen automatische incasso voor de contributie van het eerste termijn van 2013 plaats gevonden.
Dit heeft met name te maken met wat interne problemen met onze huisbankier. Deze zijn inmiddels naar tevredenheid opgelost.
Het bestuur heeft er voor gekozen om de eerste termijn van 2013 tegelijkertijd te incasseren met de tweede termijn 2013.
Het volledige bedrag over 2013, á € 80,00 zal dus in juli aanstaande  worden geïncasseerd.
Mocht voor diegene het lidmaatschap per 1 juli  2013 worden beëindigd, dan wordt slechts het bedrag voor de eerste termijn 2013 worden afgeschreven.

Vragen en/ of problemen met dit  besluit kunnen schriftelijk of per e-mail aan de penningmeester worden gesteld.

Vertrouwende op uw begrip.

Het bestuur van de Krimpense Reddingsbrigade