Contact

Covid & Kledingzwemmen

Beste Leden,

Zojuist is er wederom een persconferentie vanuit de overheid geweest. Hierin zijn een aantal maatregelen genomen/aangescherpt.
Vooralsnog betekend het voor ons geen verandering van de manier waarop er gezwommen wordt. Wel verzoeken we met klem om thuis te blijven wanneer er klachten zijn.

Via deze mail willen wij er ook op wijzen dat er a.s. donderdag (1 oktober 2020) met kleding gezwommen wordt. Dit is (zoals vanouds) omdat het de eerste donderdag van de maand is en er voor het examen getraind moet worden.

Mocht u/jij vragen hebben dan zijn deze via mail van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Krimpense Reddingsbrigade

«
»