Contact

Over de Reddingsbrigade

In ons waterrijke land raken jaarlijks naar schatting 5000 mensen ongewild te water. Meer dan 550 mensen overleven dat niet en nog eens 700 mensen belanden na hun redding in het ziekenhuis.

Er kan van alles gebeurd zijn; je kunt met de auto te water raken maar je kunt ook in moeilijkheden komen bij het schaatsen, surfen, zeilen, varen, spelen of zwemmen. Ook een geoefend sporter kan in moeilijkheden komen door bijvoorbeeld kramp of onderkoeling.

Reddingsbrigade boot op Sportmarkt

De Krimpense Reddingsbrigade houdt zich bezig met het bestrijden van de verdrinkingsdood, zowel met daadwerkelijk reddingswerk als met preventieve maatregelen zoals bijvoorbeeld het organiseren van zwemmend redden lessen.

Lid Worden? Dat Kan!

Iedereen die tenminste zwemdiploma A heeft mag lid worden bij de Krimpense Reddingsbrigade.

Lidmaatschap van de Krimpense Reddingsbrigade kost €67 per half jaar. Betaling van de lidmaatschapskosten gebeurt in twee termijnen via automatische betaling.

Lid Worden!

De Krimpense Reddingsbrigade is aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland de overkoepelende bond van alle reddingsbrigades in Nederland.