Contact

Opleidingen

Bij de Krimpense Reddingsbrigade kan je worden opgeleid tot zwemmend en varend redder. Wanneer je de opleiding voor zwemmend redder voor een groot deel hebt afgerond kan je beginnen met de opleiding tot varend redder.

Er zijn vele verschillende zwemdiploma's die je kunt behalen bij de Krimpense Reddingsbrigade. Het leren zwemmend redden zien wij dan ook als onze primaire taak. In onderstaand schema een overzicht van de diploma’s die u bij ons kunt behalen.

Diploma NaamLeeftijd eisDiploma eisE.M / Theorie
Junior Redder 1
Junior Redder 2
Junior Redder 3
Junior Redder 4
Zwemmend Redder 1
Zwemmend Redder 2
Zwemmend Redder 3
Zwemmend Redder 4
Life Saver 112 JaarTheorie
Life Saver 212 JaarTheorie en EM-A
Life Saver 312 JaarLife Saver 2Theorie en EM-A+B


In de eerste diploma’s ligt de focus vooral op zelfredding. We werken aan de conditie en leren beter zwemmen. Daarna wordt, naarmate de diploma’s hoger worden, steeds meer geoefend met het zwemmend redden. Uiteindelijk wordt er bij Life Saver 3 een stuk leidinggeven bij waterongevallen aangeleerd.

Iedere eerste zwemavond  van de maand trainen wij op het conditionele zwemmen, met kleding aan. Zwemmen met kleding is een verplicht onderdeel bij het diplomazwemmen, daarom is het belangrijk dat er regelmatig met de juiste kleding geoefend wordt. De kledingeisen per diploma staan hier.

Ook Redder worden?

Iedereen die tenminste zwemdiploma A heeft mag lid worden bij de Krimpense Reddingsbrigade.

Lidmaatschap van de Krimpense Reddingsbrigade kost €67 per half jaar. Betaling van de lidmaatschapskosten gebeurt in twee termijnen via automatische betaling.

Redder Worden

Lifeguard opleiding

Naast de opleidingen in het zwembad kan je als lid van de KrRB vanaf je 16e jaar beginnen met het behalen van (junior) Lifeguard diploma’s. Deze opleidingen zijn verdeeld in drie richtingen: Pool (zwembad), Open water en Beach (strand). Deze diploma’s leiden op tot toezichthoudende en hulpverlenende taken langs de kust, bij open water en in het zwembad. De KrRB gaat zich de komende periode richten op de opleiding Lifeguard Open Water en Junior Lifeguard Open Water.

De opleidingen van Reddingsbrigade Nederland zijn Internationaal erkend door de Internationale Life Saving Federation. Nadat iemand zijn diploma tot Lifeguard heeft behaald kan hij zich o.a. specialiseren tot Reddingsbrigadechauffeur en/of Lifeguard Schipper.

De opleidingen van Reddingsbrigade Nederland zijn de zogenaamde competentie gerichte opleidingen. De basis van deze opleidingen is competentiegericht leren. Er wordt vooral “opdracht gestuurd” gewerkt. De kandidaat moet de opdrachten in de praktijk uitvoeren. Er wordt o.a. beoordeeld op de verworven kennis, vaardigheden en houding.


Alle informatie over de opleiding zelf staan op de website voor de bond informatie lifeguardlopleidingen. En net als voor de theorielessen in het zwembad gebruiken we hier de map 'Waterhulpverlening', dit is een (dikke) map die iedere deelnemer zelf moet aanschaffen.

Voor vragen over de opleidingen tot Lifeguard: opleiding@krrb.nl