Contact

Update januari 2024

Wij hopen dat jullie allemaal fijne kerstdagen hebben gehad en wensen jullie een sportief 2024 toe. Afgelopen week zijn de eerste kinderen alweer in het zwembad geweest om het nieuwe jaar goed te starten. Vanaf deze week (11 januari) hervatten wij onze trainingen zoals gebruikelijk. Graag delen wij vast wat informatie met jullie over de komende maanden.

Inzet vrijwilligers

Afgelopen week is het kader na de kerstviering bijeengekomen voor een opleidingssessie voor de instructeurs. Daarna heeft de burgemeester een bezoek gebracht om drie van onze leden in het zonnetje te zetten. Frans Loeve, Wim Hanemaaijer en Jacco Willemse zijn in het seizoen 2023/2024 maar liefst 50 jaar lid van onze vereniging. Namens het College van Burgemeesters en Wethouders hebben zij de Krimpense Maan ontvangen als blijk van waardering voor hun langdurige inzet voor de vereniging.

Nieuwjaarsborrel

Komende donderdag is er voor alle leden die 16 jaar of ouder zijn een nieuwjaarsborrel, direct na de trainingen, om samen het nieuwe jaar in te luiden. Wij hopen jullie daar te zien!

Incasso 2024

De eerste incasso van 2024 staat gepland op 25 januari. De tweede betaling zal na de zomervakantie geïncasseerd worden. De lidmaatschapskosten per lid bedragen momenteel €65.00.  Om een soepele verwerking van de incasso's te garanderen en onnodige complicaties te voorkomen, willen wij u vriendelijk verzoeken om ervoor te zorgen dat uw bankrekening voldoende saldo heeft op 25 januari.

Indien er vragen of opmerkingen zijn over de betalingen dan verzoeken wij u om contact op te nemen via penningmeester@krrb.nl.

Examens in 2024

In 2024 zullen er opnieuw examens plaatsvinden voor leden die trainen voor een diploma. Alle kandidaten voor de Club, Junior Redder en Zwemmend Redder diploma's zullen hun examen afleggen in april 2024, waarbij de geplande examendatum naar alle waarschijnlijkheid op 18 april zal zijn. De proefexamens voor deze groep worden georganiseerd op 7 maart 2024. Wij zullen u op de hoogte stellen zodra deze data definitief zijn.

Voor leden die trainen voor een Lifesaverdiploma vinden de examens plaats in maart, met de geplande examendatum op 14 maart 2024. De proefexamens voor deze groep zullen daarom al op 1 februari 2024 worden gehouden. Ter voorbereiding op deze examens zullen op 11 januari de theorielessen van start gaan. Leden die hiervoor in aanmerking komen, worden apart geïnformeerd over de details.

Vragen over de examens kunnen gesteld worden door te mailen naar opleiding@krrb.nl.

Kledingzwemmen en kledingeisen

Zoals gebruikelijk zullen wij ook in 2024 weer regelmatig zwemmen met kleding aan ter voorbereiding op de examens en om de zelfredzaamheid te verhogen. De kledingeisen hiervoor zijn onveranderd, u kunt deze op de website vinden via http://www.krrb.nl/kledingeisen.

Jaarplanning 2024

In 2024 staan er weer vele activiteiten op de planning, zoals het wakzwemmen, de schaatsmiddag, de bbq, bijzondere zwemavonden en feesten in het zwembad. Al deze activiteiten zijn opgenomen in onze jaarplanning. Deze jaarplanning kunt u vinden op de website via http://www.krrb.nl/nieuws/jaarkalender-2024/.

Wij hopen jullie allemaal komende weken in het bad te zien en om jullie op onze algemene ledenvergadering te verwelkomen op 8 februari 2024.

Met sportieve groet,

Het bestuur van de Krimpense Reddingsbrigade

«
»